Defnyddiwr Newydd?

Cliciwch yma i gofrestru

Cliciwch yma am ganllaw cofrestru

Croeso i Borth e-Dendro'r Gronfa Loteri Fawr

Rydym yn sicrhau bod arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol yn helpu cymunedau i gyflawni eu huchelgeisiau a ffynnu. Rydym yn gwneud hwn trwy ddyfarnu grantiau, dod â chymunedau ynghyd, a rhannu'r hyn a ddysgwn gyda chymunedau, arianwyr eraill a'r llywodraeth.

O'r wefan hon gallwch:

  • Weld cyfleoedd
  • Mynegi diddordeb mewn tendrau RFP/RFQ
  • Dychwelyd eich cynnig yn ddiogel
  • Anfon a derbyn gohebiaeth

I gychwyn arni:

  • Porwch y rhestr cyfleoedd cyfredol
  • Cofrestrwch fanylion eich cwmni (i gael mynediad at ddogfennau tendro)
  • Pan fyddwch yn derbyn manylion mewngofnodi, neu os ydych eisoes yn ddefnyddiwr cofrestredig, dewiswch yr opsiwn Mewngofnodi

Cliciwch yma am Barth Cyflenwyr y Gronfa Loteri Fawr

Amodau a Thelerau

Cliciwch yma i weld ein Telerau Masnachu

Angen Cymorth?

Cysylltwch â'r Ddesg Gymorth e-Dendro